Referat

 

 

 

 

 

 

 

Stiftende generalforsamling

Dato:

25. november 2009

Tidspunkt:

19.00-22.00

Sted:

Trelleborg

Referent:

Heidi Voigt

Næste møde:

3. december kl. 11.00, Trelleborg

 

 

Emne:

1. Valg af ordstyrer og referent

Bemærkning/Beslutning:

  • Chris Pedersen er valgt som ordstyrer
  • Heidi Voigt er valgt som referent

 

Emne:

2. Bemærkninger til sidste referat.

Bemærkning/Beslutning:

Intet, da det var første møde

 

Emne:

3. Vedtægter

Bemærkning/Beslutning:

Vedtægterne blev gennemgået og justeret

Godkendt og bliver efterfølgende lagt ind på foreningens hjemmeside

 

Emne:

4. Fastlæggelse af kontingent

Bemærkning/Beslutning:

Årskontingenters størrelse

·         Enkeltpersoner: 100 kr.

·         Familie (max.2 voksne og 3 børn): 150 kr.

Et medlemskab af ovenstående arter giver gratis adgang til Vikingeborgen Trelleborg.

·         Virksomheder og Institutioner: minimum 2000 kr.

Dette medlemskab giver ikke gratis adgang til Vikingeborgen Trelleborg, men er en økonomisk støtte til foreningen.

Fordelene ved denne form for medlemskab er, udover at det kan trækkes fra i skat, at de kan profilere deres virksomhed/institution med en form for logo på foreningens hjemmeside samt i deres eget pr-materiale.

 

Et medlemskab uanset art giver én stemme.

 

Emne:

5. Valg af bestyrelse

 

Bemærkning/Beslutning:

6 personer stillede op til bestyrelsen

 

Kandidater: Lennart Holst

                    Heidi Voigt

                    Chris Pedersen

                    Karl Heinz Moser Fiedler

                    Gösta Petterson

                    Tage Petersen

 

Afstemningen foregik skriftlig, hvoraf man skrev tre navne på de ønskede bestyrelsesmedlemmer.

De to kandidater med flest stemmer er på valg for en 2-årig periode(ulige år) og de resterende to er på valg for en 1-årig periode(lige år).

 

Afstemningen endte således: Lennart 17 stemmer, 2-årig periode

                                               Tage 11 stemmer, 2-årig periode

                                               Heidi, 9 stemmer, 1-årig periode

                                               Chris, 9 stemmer, 1-årig periode

                                               Gösta, 6 stemmer, blev ikke valgt ind

                                               Karl Heinz, 5 stemmer, blev ikke valgt ind

 

Til kassererposten stillede én kandidat op.

Gitte Nielsen, som blev valgt enstemmigt.

 

Kandidater som ikke blev valgt ind i bestyrelsen, blev automatisk suppleanter. Gösta trak sig for suppleantposten til fordel for revisorposten, hvoraf han blev enstemmigt valgt.

Udover den automatisk valgte suppleant, meldte to sig yderligere på banen, Olejann Malchau og Jan Peippo, således at der i bestyrelsen sidder tre suppleanter.

 

 

 

                    

 

Emne:

6. Bestyrelsens sammensætning

Bemærkning/Beslutning:

Formand:                 Chris Pedersen

Næstformand:          Heidi Voigt

Sekretær:                  Lennart Holst

Bestyrelsesmedlem: Tage Petersen

Kasserer:                  Gitte Nielsen

Revisor:                   Gösta Petterson

Suppleant:                Karl Heinz Moser Fiedler

Suppleant:                Jan Peippo

Suppleant:                Olejann Malchau

 

 

 

 

Emne:

7. Evt.

Bemærkning/Beslutning:

- Olejann oplæste sit udkast til en pressemeddelelse samt et brev til borgmesteren, hvoraf en ansøgning om genansættelse af det afskedigede personale på Trelleborg, fremgik. Dette materiale blev debatteret og efterfølgende blev der besluttet, at det skulle holdes i bero, indtil det nye byråd og de forskellige udvalgt er sammensat. Dette forventes at være en realitet i januar 2010.

 

- En pressemeddelelse om venneforeningens dåb, skal udsendes til de lokale medier samt Sjællandske.

 

Foreningens hjemmeside blev debatteret og der blev besluttet, at samarbejdet med den nuværende it-mand skal ophøre og at Ove i fremtiden gerne vil administrere hjemmesiden. Dette er uden profit, men dog skal de driftsmæssige omkostninger dækkes.

Ove kontakter selv den nuværende it-mand og aftaler nærmere herom.

 

- Ulla meldte sig på banen som ansvarlig for en tekstilgruppe, som kunne bidrage med formidling og workshops.

 

- Der blev udtrykt bekymring for om Tingmødet nu blev erstattet af venneforeningsmøder.

Disse vil ikke blive erstattet, da Tingmøderne er museets møder og ikke venneforeningens.

- Ove og Jan er i gang med forberedelserne til blótfesten/midvinter den 21. december i Langhuset. Afventer svar om en eventuel mad og drikke ordning. Ølsmeden vil gerne brygge øllet.

 

- Arrangøren af sommerens marked er stadigvæk museets ansvar, da opgaven er for stor for en venneforening. Men venneforeningen kunne bistå med praktiske ting.

 

- Afslutningsvis har den nyudvalgte bestyrelse brug for tid til at etablere sig og få udformet en program-og handleplan og få lagt et budget.

 

HUSK VINTERMARKED D. 12-13 DECEMBER PÅ TRELLEBORG