Årsberetning for Trelleborgs Venner 2020

I starten af 2020 lavede bestyrelsen et årshjul sammen med Vikingeborgen Trelleborg. Udover museets egene aktiviteter omfattede det laugsdage hver første lørdag i måneden fælles for hele foreningen, Trelleborg Vågner, Vikingefestival, Sommer- og Vintersolhverv og en række træf og kurser som Smedetræf, Spånæskekursus og flere andre.

De første vintermåneder havde vi også nogle gode laugsdage, men så ramte corona landet og dermed også Trelleborgs Venner. Lige siden har vi måttet aflyse og ændre, så meget få af planerne kunne føres ud i livet.

I løbet af sommeren blev der lempet en smule for restriktionerne, så sammen med museet gik foreningen ind i at gennemføre Vikingesommer, hvor foreningens medlemmer som borgfolk befolkede Slagløse og teltlejre på området. Min vurdering er, at det blev en rigtig god erstatning for festivalen, og selvom vi håber på en rigtig festival i 2021, så er det at befolke Trelleborg hele sommeren med et betydeligt antal vikinger så positivt, at vi også vil lægge an til at gentage det parallelt med at deltage i festivalen.

Efter sommerferien var der stadig så åbent at Smedetræf blev gennemført omend i en begrænset udgave, og et par tilsvarende let begrænsede laugsdage, men desværre var der ikke andre af de planlagte aktiviteter, som kunne gennemføres.

Helt aktuelt er der igen lukket helt i for forsamlinger, så laugsdage vinteren igennem må aflyses, årsmødet må rykkes og selv vintersolhvervet bliver nødt til at finde en anden form.

I foråret indgik foreningen en aftale med museet om at sy et stort antal låne- og formidlerdragter. Museet har investeret omkring kr. 20,000 og foreningen omkring kr. 10.000 og under betegnelsen Slagnålen og under ledelse af Lone og Anne har en række af foreningens medlemmer siden arbejdet på at skabe 8 mands- og 8 kvindedragter og 2 formidlerdragter i alt omkring 80 dragtdele samt diverse tilbehør. I skrivende stund er vi langt over halvvejs og jeg vil her gerne takke alle de mange medlemmer, som har gjort en indsats.

Grundet projektet med Den genskabte Borg, som forventes at gå egentligt i gang nu ved sæsonens afslutning, har vi måttet flytte alt foreningens grej væk fra Trelleborg, og det kan formentlig først flyttes tilbage, når de ny faciliteter står klar om et til to år.

Derfor kommer de nye dragter heller ikke til Trelleborg, før der er faciliteter til at opbevare dem. Fremover vil foreningens repræsentanter, især Anne (Hasselby), også være mere direkte involveret i at administrere udlånsdragterne.

Formidlingshaven Frejs Urtegård, som helt overvejende er foreningens og ikke museets ansvar og opgave, kan på grund af Den genskabte Borg desværre ikke blive liggende centralt i Slagløse, som den nu har gjort i nogle år. Vi har derfor i efteråret måttet bruge en del kræfter på at rydde den gamle have og vi arbejder nu på at kunne anlægge en ny i pilehesteskoen lige vest for Slagløse.

På årsmødet blev John valgt som ny kasserer. Bestyrelsen konstituerede sig efter seneste årsmøde med mig (Leif) som formand og Gwen som næstformand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Gøsta, Irene, Ulrich og Chammilia og suppleanter Helge, Anne og Jacob. John kom imidlertid aldrig rigtig ind på kassereropgaven og måtte af arbejdsmæssige årsager trække sig, så fra oktober har bestyrelsen konstitueret Anne som kasserer. Gwen har trukket sig fra bestyrelsen og Jacob er dermed rykket op som fuldgyldigt medlem.

Da regningerne ikke blev betalt blev hjemmesiden desværre lukket ned i sommer, men det er nu lykkedes at få den genåbnet og regningerne er nu betalt. Det har givet os kommunikationsproblemer, som har skadet sammenhængskraften i foreningen, men vi håber at indsatsen den sidste del af året løfter det igen. For oveni de problemer, som corona har givet foreningen, så har vi virkelig brug for hjemmesiden og facebookgruppen.

Jeg ville ønske, at der var mere at berette om 2020, men corona har virkelig gjort, at aktiviteterne har været svært begrænsede. Vi må alle håbe på et bedre 2021!

Leif

Scroll to Top