Trelleborgs Venners bestyrelse, valgt på Årsmødet d. 27 november 2021

Formand: Leif Bjørnskov-Bartholdy – leifbb61@ gmail.com

Næstformand: Maria Louise Korreborg – maria.korreborg@gmail.com

Kasserer: Jacob Jelstrup Bøgemose – trelleborgsvenner.kasser@gmail.com

Medlem: Gøsta Petterson – gyp@outlook.dk

Medlem: Palle Pedersen – ask_jarl@hotmail.co

Medlem: Allan Boksa – allanboksa@gmail.com

Suppleant: Lone Bjørnskov-Bartholdy – Zitouche@gmail.com

Suppleant: Nicolai Fobian – nicolai-fobian@live.dk