Årsmøde 2023

D. 25/11-2023 kl. 14-15
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsen beretning for det forløbende år.
 4. Godkendelse af det revideret regnskab
 5. Behandling af indkommende forslag. Forslag skal sendes til Diana (diananordstrand@gmail.com) senest 14 dage før mødet. Dvs. d. 11/11-2023
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer.
  Af den siddende bestyrelse er; Jacob Jelstrup bøgemose genopstiller som kasserer. Allan Boksa, Palle Pedersen og Diana Nordstrand Larsen på valg som bestyrelsesmedlemmer.
  Alle 3 genopstiller.
 9. Valg af suppleanter: Nicolai Skovlunde Fobian og Lone Bjørnskov-Bartholdy. Begge genopstiller.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant; Kristian Laugesen og Philip Deleuran. Begge genopstiller.
 11. EVT.

OPMÆRKSOM PÅ; at det er kun medlemmer som har tale- og stemmeret

Scroll to Top