Arbejdsweekends i Frejs Urtegård

Kære alle sammen – skal Frejs Urtegård
bestå?

Frejs Urtegård
er Danmarks eneste vikingetids formidlingshave. Vi formidler vikingernes
planter og urter og gør det udfra en samling af gamle sorter, der ligger så tæt
på det, man havde adgang til i vikingetiden. Haven er et åndehul i Slagløse,
både for turister, men også for vikinger, året rundt. Vi oplever glade og
interesserede besøgende i haven hver eneste sæson og oplever også, at vi har en
god formidling i haven. Havealuget vil rigtig gerne, at Frejs Urtegård også
eksisterer mange år frem i tiden og måske på sigt vil bliver ”verdensberømt” i
Danmark og i Skandinavien.

MEN 2016 har
været et hårdt år i Frejs Urtegård. Havelauget oplever et stadig faldende antal
af aktive medlemmer og vi er nu nede på så få hænder, at det er svært at
opretholde et tilfredstillende niveau i Frejs urtegård. Haven mistrives og er
svær at holde.

Havelauget har
derfor besluttet, at vi giver formidlingshaven 1 år. Kan vi ikke få hænder nok
i havelauget og få haven til at blomstre til glæde og gavn for alle, turister
som vikinger, må vi se os nødsaget til at nedlægge Frejs Urtegård. Havelauget
har derfor en bøn til Trelleborgs Venner…..kom og hjælp os og vær med til at
Frejs Urtegård kan bestå!

Havelauget vil
gerne invitere alle medlemmer i Trelleborgs Venner til 4 årlige arbejdsweekends
i Frejs Urtegård – 2 om foråret i marts og april, hvor der skal luges, graves,
repareres hegn og portaler og såes – og 2 i sensommeren i august og september,
hvor der skal høstes, graves og ordnes såsæd til næste sæson – den sidste
arbejdsweekend vil blive afsluttet med en høstfest. I bytte for arbejdskræften
byder vi hver arbejdsweekend på morgenmad, frokost og aftensmad.

1. arbejdsweekend er d. 4. – 5. marts • Vibeke Dahl Andersen er koordinator
2. arbejdsweekend er d. 14. – 15. april • Lone Bjørnskov-Bartholdy er koordinator

Vi håber at se rigtig mange til de 2 forårs arbejdsweekends

Kærlig hilsen
Havelauget

Scroll to Top