Byggedag med Trælauget

Hej alle som har lyst til at bygge med på Huggehuset sammen med trælauget!

Som tidligere annonceret til lauget, mødes vi ekstraordinært lørdag den 26 april.

Vi forsøger at samle folk nok til at arbejde med rejsning af de tagbærende stolper og arbejdet består primært i følgende arbejdsprocesser.

1.Brænde og sværte stolperne som skal i jorden.
2.Bore/grave huller til stolperne.
3.Rejse stolperne.
4.Der skal også produceres dyvler til samlinger og tildannes tagspån.

For at det kan lade sig gøre skal vi være så mange som muligt, idet det er tungt arbejde at bakse med stolperne.

Vi kan eventuelt tage søndagen i brug hvis arbejdet kræver det.

Derfor har vi brug for en tilmelding for hvis vi ikke bliver nok må vi udsætte arbejdet.

Tilmelding til Gøsta Petterson på email: gvp@outlook.dk eller på telefon 21536605

Senest torsdag den 24. eventuelt på tingmødet.

Scroll to Top