Flyt ind på Trelleborg

Den bedste måde, vi som Trelleborgs Venner og/eller Borgfolk, kan hjælpe museet på, er ved at flytte ind i husene i Slagløse eller i langhuset i en ferie, en weekend eller bare en dag, og det er samtidig vældig hyggeligt.

Lone og jeg har gjort det flere gange med et forskelligt antal børn, sommetider har vi haft vennepar med, og det har givet rigtig gode oplevelser at leve vikingelivet, gøre husene levende og snakke med turisterne. Vi er ikke specielt kyndige i særlige håndværk, men vi indretter os, laver mad, syr, reparerer lidt på husene, snitter noget værktøj osv. og det er rigeligt til at gøre Trelleborg langt mere spændende for besøgende, end hvis husene står tomme.

Hvis vi er rigtig mange, som på laugsdage, så kan man naturligvis komme i gang med de større håndværksaktiviteter, men det er også hyggeligt bare at være få, både i åbningstiden og omkring bålet og gryden om aftenen.

Dette er en opfordring til alle om at bruge den mulighed, I har som medlemmer af Trelleborgs Venner eller Borgfolket. Befolk Trelleborg!

For at gøre det lettere og for at føle sig klædt på til således at være levende formidler, er vi ved at planlægge et introduktionskursus sammen med museet. Det bliver lørdag den 23. marts. Invitationen kommer ud i den kommende uge. Hvadenten du er ny eller gammel på Trelleborg er du velkommen!

Med vikingehilsen (hvordan sådan en nu ellers må have lydt)

Leif Bjørnskov

Scroll to Top