Kommende aktiviteter

Aktiviteter og forslag til nye aktiviteter:

1.
Produktion og opstilling af pilehegn imellem
P-pladsen og TV´s pavillon

Igangsat, projektet er aftalt med
museet. Der er allerede høstet en del pil.

2.
Fremstilling af kopier af vikingetidens
redskaber, til brug i Slagløse og til egne formål

Drøftet på sidste Laugsmøde , Museet udviser stor interesse og støtter
ideen.
( materialer )

Jeg har fundet flere eksempler i bogen om
Trelleborg! Find venligst flere!!!

Igangsat

3.
Deltagelse / afholdelse af Workshop under
vikingefestivalen med produktion af redskaber

Ideen udvikles i samarbejde med museet på
næste møde om handel og håndværk den 5 februar

4.
Reparation af det store grubehus, blandt andet
med udskiftning af taget med et komplet stråtag. Vi er nogle som deltog i
bygningen af huset og kender det, og ønsker at det bliver færdiggjort så
korrekt som muligt.

5.
Reparation af og indretning af pavillon, tænkes foretaget
løbende

Fremstilling af kopier af større fund, kom med gode
ideer og om muligt med arbejdstegninger.

Vi mødes 3. lørdag i hver måned. Alle er velkommen. Du / I må gerne give besked til undertegnede på mail så er det lettere at planlægge.

Gøsta Email: gvp@email.dk eller telefon: 21 53 66 05

Scroll to Top