Midsommer og Sankt Hans

Kære Venner.

Dette er en opfølgning på Irenes indlæg og en ekstra opfordring til at deltage på Trelleborg i den kommende weekend. Der vil være Trelleborgs Venner på Trelleborg allerede fra fredag aften og til søndag aften, kom endelig derud en større eller mindre del af weekenden.

Lørdag efter museets lukketid mødes alle de frivillige, som har lyst omkring langhuset. Der vil Morten have tændt op i grillen, men medbring selv mad og drikke. Som skrevet bliver der optræden ved bl.a. Sif og Ea og senere på aftenen ildshow. Vi ved allerede nu, at vi bliver så mange, at det den 22. foregår omkring Langhuset, for der kommer bl.a. en flok nye medlemmer, som i lørdagens løb har været i kanoer ned ad Tude Å. Derfor vil der også være mulighed for en lille sejltur på de omkringliggende vande om aftenen.

Denne flok bor i Slagløse, men der er jo også plads til mange i Langhuset, så planlæg endelig med at blive til søndag, hvor der jo både er aktiviteter på museet, Dyrenes Dag inde i Slagelse og om aftenen både aktiviteter fra kl. 18 og senere Sankt Hans bål.

På bestyrelsens vegne

Leif

Scroll to Top