Ny have på Trelleborg

Kære Venneforening

18/4-2013

Ny vikingehave på
Trelleborg

Foråret er endelig nået til Trelleborg og vores nye haveprojekt
er spiret frem. Vi har valgt at etablere en ny formidlingshave i det gamle krat
i indhegningen bag Hedebyhuset.

Haven skal være en veldokumenteret formidlingshave om
vikingetidens kulturplanter og deres anvendelse. Der er både plads til
køkkenurter, som vi kan høste af til madlavning, markafgrøder som korn, hør,
ærter og hestebønner og alle de andre kulturplanter og indsamlede vilde
planter.

Gode kræfter har hjulpet med at skrabe det øverste jordlag af
og fræset stykket. Vi står nu med et super lækkert stykke tilberedt havejord
klar til at lave vikingetidens skønneste formidlingshave.

\"\" \"\"

Jeg er ved at skaffe frø og såsæd af de gamle sorter, og
følger op på den nyeste forskning om vikingernes kulturplanter, som vi kan
videreformidle.

Det indledende planlægningsmøde
i havelauget holder vi mandag d. 22/4 kl. 18-20
i pavillonen på Trelleborg.

På mødet skal vi først og fremmest drøfte haveplanen, så vi
kan få frø i jorden, inden vi når for langt hen på sæsonen. Vi skal desuden
have lavet en strategi for havearbejdet både omkring anlæg og pleje af haven.

Derudover skal Havelauget vælge en midlertidig formand, da
Malene Nyborg ønsker at trække sig. Der er flere nye medlemmer på vej i Havelauget,
mens stort set ingen af de nuværende Havelaugfolk kan prioritere tid til haven
i denne sæson. Jeg kan være lidt over haven hen over sommeren, men der er brug
for alle, der har lyst til at bidrage til haven i et eller andet omfang. Der
skal både laves hegn, plantes og sås, holdes rent for ukrudt, høstes mv. – og
gerne eksperimenteres med vikingernes kulturplanter.

Jorden er gødet for en alle tiders vikingehave for glade
haveentusiaster og jer, der vil have grønne fingre.

Kærlig hilsen

Vibeke

Museumsmedarbejder

Vikingeborgen Trelleborg

Scroll to Top