nyt skema til Lifescape

Hermed følger et nyt rettet LIFEscape spørgeskema hvor al teksten er på dansk. Hvis du allerede har udfyldt det spørgeskema jeg sendte til dig i tirsdags d. 23/4. Så skal du ikke foretage dig yderligere.

Hvis der er et spørgsmål du finder irrelevant eller du ikke kan svare på, så skal du bare sætte markeringen i feltet ”hverken for eller imod”

1

Hvordan opfatter du dit landskab?

LIFEscape er et EU-finansieret projekt, med det formål at finde konkrete og praktiske

metoder til at involvere befolkningen i landskabsplanlægning. I forbindelse med projektet

gennemføres undersøgelser i Danmark, Polen, Litauen og Sverige for at klarlægge, hvordan

mennesker i deres dagligdag opfatter landskabet.

Ifølge Europæiske landskabskonvention, er det vigtigt at involvere samtlige interessenter

inklusiv offentligheden i landskabsplanlægning.

Vi ønsker at få kendskab til din mening om udviklingen og forvaltningen af Tude Ådal. Hvad

er efter din mening vigtigt at bevare og/eller udvikle, og hvordan opfatter du området?

Vi vil være meget taknemmelige, hvis du vil udfylde spørgeskemaet herunder. Resultatet vil

blive brugt til forskning, men mest af alt i den fremtidige planlægning af området. Dine svar

er anonyme og vil ikke kunne identificeres ved navn. Spørgeskemaets resultater vil blive

analyseret og præsenteret i en rapport, ved offentlige møder og konferencer indenfor

projektets rammer.

Tak for din deltagelse! Vær venlig at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende

spørgeskemaet.

Med venlig hilsen

DK- Slagelse Kommune Berit Oline Pedersen telefon 58 57 31 66, mobil 21 48 98 81,

E-mail: berio@slagelse.dk

Marianne Henningsson, Sofia Jönsson and Monika Borgö

School of Psychology

Linnaeus University

391 82 Kalmar, Sweden

lifescape@lnu.se

URL: http://tinyurl.com/b37pfrj

Usename:!LS2062

Password: dk0069

Scroll to Top