Retningslinier for ophold på Trelleborg i forbindelse med covid-19

Generelle retningslinjer for smitteforebyggelse, når vi fysisk vender tilbage til vores arbejdsplads på Trelleborg efter Covid-19. Nedenstående retningslinjer gælder for Trelleborgs nødberedskab og ved medarbejdernes tilbagevenden til arbejdet.


Generelt
Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og anvisninger – ud fra de 4 punkter:
Hold afstand, Vask/sprit hænder, nys/host i ærmet, mød ikke op på arbejdspladsen ved symptomer på Covid-19.

I tilfælde af svage symptomer på Corvid-19 bliv hjemme og følg sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det er vigtigt, at underrette din leder, således at der kan tages forholdsregler på Trelleborg. Bliv hjemme til du er symptomfri i 48 timer.

Der er opsat skilte fra myndighederne vedrørende forholdsregler og afstand samt retningslinjerne for ansatte og publikum.

Alle medarbejdere forventes at tage ansvar for desinficering eller afspritning bl.a. efter brug af arbejdsredskaber, køkkengrej, værktøj, IT og AV udstyr m.m. Det aftales, hvad den enkelte medarbejder skal stå for.

Undgå kontaktpunkter mest mulig. Dørhåndtag, gelændere og andre kontaktflader sprittes af jævnligt / dagligt.

Adfærdsregulerende afstandsmarkering samt wayfinding i museumsbygningen anvises via afspærringsbånd. Afspærringsbånd opsættes ligeledes for at adskille personale og kunder.

Gør ikke ophold og udgå for megen trafik i gangarealerne.


Planlægning og rammer
Alle arbejdspladser på Trelleborg overholder myndighedernes retningslinjer for afstand og hygiejne.

Det tilstræbes, at der arbejdes på enkeltmandskontorer. På de kontorer, hvor der er flere medarbejdere er det disponible rum større end 4m2 pr. medarbejder.

Der er plads til alle faste medarbejdere på Trelleborg. Om nødvendigt kan der aftales flextid eller hel eller delvis hjemmearbejdsplads. Studenter arbejder forskudt efter nærmere aftale.

Medarbejdere i risikogruppe eller med særlige behov i forbindelse med sygdom, finder sammen med lederen individuelle løsninger. For medarbejdere i denne gruppe indkøbes mundværn og der holdes en afstand på 2 m og afsprittes som beskrevet.


Adgang til museet
Alle medarbejdere afspritter hænder ved ankomst.

Ved museets ind- og udgange, samt ved toiletter, udetoiletter og cafeen opsættes gulvstandere med afspritningsdispensere til brug for både gæster og medarbejdere.

Personlige værnemidler forefindes og kontorpladser har håndsprit- eller håndgel. Der sprittes af jævnligt på kontaktflader, ligesom der luftes hyppigt ud.


Rengøring
Vi skal passe godt på hinanden og vi skal hjælpe rengøringen!

Regelmæssig rengøring opprioriteres, således at det sikres, at fælles kontaktpunkter, herunder særligt toiletter, vaske og overflader, som hyppigt berøres af mange (håndtag, gelændere, kontakter, bordoverflader i fælleslokaler), rengøres grundigt og ofte. På toiletterne forefindes sprit til afspritning. Alle medarbejdere spritter af efter brug af toilettet.

Der rengøres med følgende interval:
Toiletter – dagligt og afspritning løbende (rengøring, museumsværter og andre medarbejdere)

Køkkener – dagligt og afspritning løbende (rengøring, museumsværter og andre medarbejdere)

Håndtag og kontakter – – dagligt og afspritning løbende (rengøring og museumsværter)

Gulvvask – dagligt

Andre fælleslokaler såsom mødelokaler, frokoststuer m.v. – dagligt og efter hver brug

Skraldespande – dagligt. (Der indkøbes vippespand med fodpedal).

Rengøringen sørger for opfyldning af håndsprit og øvrige desinfektions midler, og når rengøringen ikke er tilstede, er det et fælles ansvar.


Toiletter
Toiletterne i cafeens køkken  og fyrrummet benyttes til personaletoiletter. Publikumstoiletterne kan også benytte. Der afsprittes før og efter brug.


Frokoststue og køkkenfaciliteter
Personalekøkkenet kan bruges af max 4 medarbejdere ad gangen. Skolepavillionen og den udendørs vikingelounge kan ligeledes bruges som frokostarealer.

Pauser holdes forskudt med max 4 personer ad gangen og med 1 m imellem. Så vidt muligt holdes pausen udendørs, hvis vejret tillader det, eller på eget kontor.

Køkkenmaskiner fx kaffemaskiner, elkedler, køleskabe m.m. afsprittes før og efter endt brug. Det samme gælder stole og borde.


Brug af fælles arbejdsredskaber
Værktøj, computere, printere/kopimaskiner, makulator m.m. afsprittes før og efter brug.

Ved delte arbejdspladser afsprittes alle kontaktflader så som tastatur, skærm, værktøj m.m. før og efter brug.


Møder
Møder gennemføres så vidt muligt virtuelt via Teams, Skype m.m.. Cafeen bruges til møder med mere end 4 personer og begrænses mest muligt. Personalekøkkenet kan bruges til møder med et mindre antal medarbejdere – max 4 deltager.

Borde, stole og anvendt AV udstyr samt køkkengrej afsprittes efter hver møde.


Frivillige
De frivillige på Trelleborg, der hjælpe i den udendørs formidling og i udeholdet, skal overholde de samme retningslinjer for hygiejne og afstand som de ansatte. Trelleborg følger desuden myndighedernes anvisning for forsamlinger, således at antallet af frivillige, der bruger rammerne på Trelleborg ikke overstiger det aktuelle antal.

Der vil der forefindes rengøringsmidler, men de frivillige må i de enkelte uger/hold selv tage ansvar for at fordele rengøringsopgaverne.

Forsamlingsforbuddet forventes fra d. 8.juni at blive ændret fra de nuværende 10 til et højere tal, formentlig 30 eller 50. Det vil gøre det lettere at lave lejre og aktiviteter i Slagløse, men er stadig ikke nok til, at der vil kunne holdes åbne laugsdage eller sommersolhvervsfest.

Alle frivillige, der gerne vil opholde sig på Trelleborg, hvad enten det er for en uge eller bare for en dag, skal derfor også tilmelde sig:

• For sommerferieugerne via mail til Trelleborg-booking@natmus.dk

• For enkeltdage eventuelt også via mail til Trelleborg-booking@natmus.dk eller som minimum ved at ringe i forvejen og anmelde det, for Trelleborg er forpligtede til altid at have helt styr på hvem og hvormange, der er på pladsen, så der om nødvendigt kan ske opdeling i nogle grupper, som ikke må blande sig med hinanden, dette for at leve op til reglerne i forsamlingsforbuddet. Arbejdstøj, omklædning og badefaciliteter
Medarbejderne møder omklædt. Undtaget er formidlerne, der klæder om i pavillonerne. Der bades ikke efter endt arbejde.


Kørsel til eksterne opgaver
Der opfordres til, at samkørsel så vidt muligt undgås eller foretages med god afstand mellem passagererne.


Butik og reception
Butikken indrettes således, at afstanden mellem kunderne er mindst 1 m og kun en kunde pr 4m2.

Der er opsat plexiglasskærme ved kasseapparatet samt afstandsmarkører i gulvet.

Der er opsat skilte fra myndighederne vedrørende forholdsregler og afstand.

Antallet af hyldevarer er minimeret og gulvpladsen gjort større. Adgang til isen afspærres og isen udleveres af medarbejder.

Der må højest være 6 gæster, der gør ophold ad gangen i foyeren. Det gælder ikke publikum, der passerer.


Udstilling og formidling
Flowet i udstillingsområdet ensrettes, og der er opsat afstandsmarkeringer.

Der må højst være 10 ad gangen i udstillingsrummet.

Rundvisning foregår så vidt muligt udendørs og der holdes 1 m afstand. Der må højest være 9 gæster med på hver rundvisning. Undervisningsmateriale begrænses, men afsprittes før og efter brug mellem hver kontakt. Dette skal ske i overensstemmelse med brandinstrukser m.v.

Trelleborg 25. maj 2020

Arbejdsmiljørepræsentant for medarbejdere Museumsinspektør Anne Knabe Sørensen,

Arbejdsmiljørepræsentant for ledelsen Museumschef Anne-Christine Larsen

Scroll to Top