Tingmøde på Trelleborg

Lørdag den 2. oktober kl. 16.00 -18.00 på Trelleborg:

I indbydes hermed til evalueringsmøde af Vikingesommer på Trelleborg 2021.

Efterfølgende sørger museet for fællesspisning i langhuset.

DAGSORDEN:

1. Orientering fra Trelleborg

2. Orientering fra Vikingerne

3. Evaluering af vikingesommeren 2021 og næste års sæson 2022

4. Evt.

Husk at melde jer til på trelbook@natmus.dk

Det gælder både til besøget den 28. september og til evalueringen den 2. oktober. Husk også at meddele, om I ønsker at deltage i fællesspisningen bagefter.

Vi glæder os meget til at se jer!

Bedste hilsner

Personalet på Trelleborg

Scroll to Top